تبلیغات
آخرین دانه تسبیح - حجاب (قسمت دهم )
آخرین دانه تسبیح
وبلاگ اختصاصی هیئت اباصالح المهدی (عج) قزوین

حـــــــــــــــجاب

 

شاید در هیچ کجای دنیا نتوانی این گونه مردها را پیدا کنی‼

 

می گویی آزادی و هرطور دلت بخواهد لباس می پوشی و آرایش می کنی

 

بنده ی کدام خدا میشوی وقتی هرطور راحتی لباس می پوشی

 

هیچ قاعده و چهارچوبی ندارد

حریم تو

 

بنده ی الله که اینطور نیست،هست

 

 

حتی وقتی خودت هم حواست نیست کسانی حواسشان به تو هست

 

همان پسری را می گویم که امروز در خیابان از کنار تو گذشت و تو با نفرت و تحقیر به او نگاه کردی و در دلت گفتی: بسیجیِ اُمُّل...

متحجِّر ،خشکه مقدس ...

 

همان آخوند یا مُلای جوانی که از خیابان می گذشت و تو با دیدنش گفتی انگار به این مالِ مردم خور ماشین نرسیده که پیاده گز می کند...و خنده تلخی کردی...و او در فکر اجاره عقب افتاده و دختر مریضش اصلا متوجه نگاه های طلبکار رهگذران و خنده تحقیر آمیزت نشد‼

 

 

تو میدانی اگر بقال ِسرکوچه شما بداخلاق است،آن را نباید به پای همه